1.- Especificacions

Primer de tot, redactem les especificacions detallades del projecte que anem a realitzar, basant-nos en la informació que ens proporciona el client i aportant idees fruit de la nostra experiència. El document resultant, aprovat pel client, serà la base per dur a terme el projecte.

2.- Esquemes

Projectem les instal·lacions i delineem els esquemes perquè els aprovi el client abans de procedir a la construcció d'armaris i a la realització d'instal·lacions.

3.- Construcció d'armaris i instal·lacions

Exigim qualitat a les empreses especialitzades a les quals encarreguem aquestes feines i tenim molta cura que quedin ben identificats els diferents equips elèctrics i cables, segons el que està definit en els esquemes.

4.- Programació

La nostra màxima prioritat és que els programes i configuracions siguin fàcilment comprensibles. Per aquest motiu, posem molt interès a estructurar-los d'una forma clara i a documentar-los bé.

5.- Proves a les nostres instal·lacions

Abans de la posada en marxa a casa del client, provem, a les nostres instal·lacions, els programes, les configuracions i els armaris.

6.- Proves de les instal·lacions

Provem de forma exhaustiva els senyals elèctrics, les línies o xarxes de comunicacions i el correcte funcionament dels equips de camp.

7.- Proves finals

Havent-ho comprovat tot per separat i pas a pas, fem les proves de conjunt i les que ens hagin estat impossibles de fer abans.

8.- Proves de procés

Amb la seguretat que tot funciona correctament, fem les proves de procés i modifiquem el que calgui per aconseguir els resultats desitjats pel client.

9.- Formació

Ensenyem al personal a treballar amb el sistema instal·lat que ha d'utilitzar.

10.- Documentació

Lliurem una documentació actualitzada i molt completa que inclou un CD-ROM amb la documentació que també lliurem en paper, a més d'una còpia dels programes i configuracions que haguem desenvolupat.

11.- Manteniment

Responem amb rapidesa per resoldre qualsevol problema que el client pugui tenir amb les instal·lacions realitzades.